מחירון מנויים
שנתיים

על המחירים האלו, לרגל הפתיחה
יש 15% הנחה או חודשיים מתנה
(משלמים על 12 מקבלים 14) - לבחירתכם!

מחיר לשנה מיום התשלום.
ילד רביעי – ללא תשלום.
אובדן צמיד אלקטרוני – 50 ₪.
ניתן לרכוש מנוי חודשי בתעריף הגבוה ב-%80 באופן יחסי מתעריף המנוי השנתי. ט.ל.ח