כאן תוכלו למצוא את
כל הטפסים הנדרשים

בקשה לביטול מנוי

בקשה להקפאת מנוי

בקשה להעברת מנוי לאדם אחר

בקשה לוועדת הנחות

הרשמה לרשימת המתנה למנוי

הרשמה לרשימת המתנה לשיעורי שחייה פרטניים או זוגיים

תקנון הקאנטרי